• Teeversand seit 1989
  • NEU: Kimura Sencha
  • Sencha, Kabusecha, Gyokuro, Tamaryokucha
  • Schnelle Lieferung
  • Edler japanischer Grüntee
  • Teeversand seit 1989
  • NEU: Kimura Sencha
  • Sencha, Kabusecha, Gyokuro, Tamaryokucha
  • Schnelle Lieferung
  • Edler japanischer Grüntee