• Teeversand seit 1989
  • Schnelle Lieferung
  • Shincha 2021
  • High-End Matcha + Gyokuro
  • Edler Tee aus Japan
  • Teeversand seit 1989
  • Schnelle Lieferung
  • Shincha 2021
  • High-End Matcha + Gyokuro
  • Edler Tee aus Japan

Neu +++ Sencha +++ Gyokuro +++ Kamairi Cha

Neuer Tee: Sencha Chiran aus Kagoshima. Kamairicha von Kadota aus Miyazaki. Neue Gyokuro Tees, auch der Sakamoto Gyokuro ChaMeijin ist wieder da. Weitere neue Tees aus Kawane:

Top-Tee – Top-Genuss

Endlich wieder da, aus 2021er-Ernte: Tamaryokucha Ureshino Supreme, Kawane Supreme, Shimuzu 7132 und Gyokuro Cha Meijin.

Sencha Harumidori handpicked, Shizuoka, grüner Tee Bio, 30g

Sencha Harumidori handpicked, Shizuoka, grüner Tee Bio, 30g

(1 kg = 430,00 €)

12,90 €

16,80 €

Auf Lager
Sencha Saemidori handpicked, Shizuoka, grüner Tee Bio, 30g

Sencha Saemidori handpicked, Shizuoka, grüner Tee Bio, 30g

(1 kg = 430,00 €)

12,90 €

16,80 €

Auf Lager
Sencha Shimizu Supreme (Shizu7132) grüner Tee, 100g

Sencha Shimizu Supreme (Shizu7132) grüner Tee, 100g

(1 kg = 269,00 €)

26,90 €

Auf Lager
Sencha Kawane, grüner Tee, 100g

Sencha Kawane, grüner Tee, 100g

(1 kg = 239,00 €)

23,90 €

25,90 €

Auf Lager
Sencha Kawane Excellent, grüner Tee, 100g

Sencha Kawane Excellent, grüner Tee, 100g

(1 kg = 299,00 €)

29,90 €

Auf Lager
Sencha Kawane Supreme, grüner Tee, 100g

Sencha Kawane Supreme, grüner Tee, 100g

(1 kg = 329,00 €)

32,90 €

Auf Lager
Tamaryokucha Ureshino, grüner Tee, 100g

Tamaryokucha Ureshino, grüner Tee, 100g

(1 kg = 228,00 €)

22,80 €

Auf Lager
Tamaryokucha Ureshino Supreme, grüner Tee, 100g

Tamaryokucha Ureshino Supreme, grüner Tee, 100g

(1 kg = 288,00 €)

28,80 €

Auf Lager
Fukamushi Cha Mobata Arashiage, grüner Tee, 100g

Fukamushi Cha Mobata Arashiage, grüner Tee, 100g

(1 kg = 189,00 €)

18,90 €

Auf Lager
Sencha KKH 2, grüner Tee Bio, 200g

Sencha KKH 2, grüner Tee Bio, 200g

(1 kg = 100,00 €)

20,00 €

Auf Lager